Výchovně léčebná jednotka Medvědí Kámen se nachází v Plzeňském kraji necelých 30 km od města Domažlice a je součástí školského zařízení Výchovného ústavu v Hostouni, od kterého je vzdálena asi 12 km. Tato lokalita se nachází uprostřed panenské přírody Českého lesa, 2 km od obce Rybník, v místě zaniklé osady „Bernstein“, v areálu bývalé pohraniční roty (po rekonstrukci) asi 1.5 km od turistického přechodu Švarcava do SRN.

Areál zařízení se rozkládá na ploše asi tří hektarového pozemku uprostřed lesa. Hlavní budova je jednopatrový objekt. V patře jsou umístěny ložnice klientů (klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích), společenská místnost, sociální zařízení, místnost pro noční službu a pokoj pro nemocné, v přízemí jsou místnosti zabezpečující provoz (kuchyň, jídelna).

Kapacita zařízení je 16 klientů a jsou jimi výhradně chlapci. V areálu se nachází dvojdomek, který by měl v budoucnu sloužit jako rodinná jednotka pro klienty, kteří se dostali do poslední 3. fáze pobytu a chystají se VLJ opustit a odejít buď domů nebo zpět do svého mateřského zařízení. Dále je zde několik hospodářských budov, kde jsou ustájena zvířata, o která se klienti v průběhu pobytu starají (ovce, kozy, prasata, drůbež). Areál má velkou rozlohu, je zde možnost pěstování vlastní zeleniny a ovoce (pole na brambory, skleník, záhony na zeleninu i ovocný sad).

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou chlapci z výchovných ústavů z celé ČR s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 16 do 19 let, kteří jsou závislými nebo problémovými uživateli nealkoholových drog, zároveň s poruchami chování (výchovné problémy, záškoláctví, útěky, toulání, trestná činnost) s dokončenou povinnou školní docházkou, písemným doporučením Diagnostického ústavu, zprávou z mateřského zařízení, souhlasem zákonných zástupců a souhlasem OSPOD. Přijímáni jsou klienti, kteří užívají nebo zneužívají drogy tak, že oni sami nebo jejich okolí vnímá vztah s drogou jako něco, co jim komplikuje život a stává se problémem pro klienta i jeho okolí. Klient musí být po detoxikaci a nejméně 7 dní abstinovat a nesmí u něj být diagnostikováno akutní psychické či psychiatrické onemocnění.

Způsob přijímání

Před přijetím klienta je nutno zaslat potřebnou dokumentaci a po zvážení vhodnosti je klient přijat na zkušební dobu asi 5 dnů (0. fáze). V negativním případě se klient po zkušební době vrátí zpět do mateřského zařízení. Pobyt v zařízení je dobrovolný a klient s ním musí souhlasit. Zkušební doba se řeší formou dovolenky nebo podmínečným propuštěním. Samotné přijetí pak překladem klienta v rámci správního řízení a prohlášení mateřského zařízení o jeho zpětném přijetí po skončení terapeutického pobytu. Délka výchovně léčebného programu se obecně pohybuje okolo 6 měsíců, ale u každého klienta je po úvodním zhodnocení stanovena individuálně.


Základní poskytované služby

Sociálně terapeutické činnosti, které vedou k:

Realizujeme se v těchto aktivitách:Kontakty


Poštovní adresa:

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň, Chodské náměstí 131
odloučené pracoviště Výchovně léčebná jednotka Medvědí Kámen, Rybník 77 
34525 Hostouň u Horšovského Týna

Telefon: 739 056 633

E-mail: medvedi.kamen@vudds-hostoun.cz

Přibližná poloha GPS: N(S) 49°30'31.781", E(V) 12°39'22.773"

Zobrazení mapy s označením umístění našeho zařízení - odkaz se otevírá v nové záložce/novém okně prohlížeče. Mapa je použita z www.mapy.cz, můžete si nás ale také vyhledat na mapě google.